หน้าแรก

หม้อใหญ่ (Cauldrons)

หมวกคัดสรร (The Sorting Hat)

ตระกูลพอตเตอร์ (The Potter Family)

รถไฟสายด่วนฮอกวอตส์ (The Hogwarts Express)

แผนที่ตัวกวน (The Marauder’s Map)

บทความโดย เจ. เค. โรว์ลิ่ง

หม้อใหญ่ (Cauldrons)

Cauldrons were once used by Muggles and wizards alike,

บทความโดย เจ. เค. โรว์ลิ่ง

หมวกคัดสรร (The Sorting Hat)

The famous Hogwarts Sorting Hat gives an account of its

บทความโดย เจ. เค. โรว์ลิ่ง

ตระกูลพอตเตอร์ (The Potter Family)

The Potter family is a very old one, but it was never (

บทความโดย เจ. เค. โรว์ลิ่ง

รถไฟสายด่วนฮอกวอตส์ (The Hogwarts Express)

As we know from early historical accounts, and from the