กระทรวงเวทมนตร์สหราชอาณาจักร (British Ministry of Magic)

กองต่าง ๆ

กองบังคับควบคุมกฎหมายเวทมนตร์
กองอุบัติเหตุและหายนะเนื่องด้วยเวทมนตร์
กองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษ
กองความร่วมมือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศ
กองการขนส่งวิเศษ
กองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนตร์
กองปริศนา