สถาบันเดิร์มสแตรงก์ (Durmstrang Institute)

สถาบันเดิร์มสแตรงก์ (Durmstrang Institute) (ซีริลลิก : Дурмстранг) คือหนึ่งในสามโรงเรียนเวทมนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (อีกสองที่คือฮอกวอตส์และโบซ์บาตง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีป ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนนานาชาติจากที่ไกลที่สุดคือบัลแกเรีย ตั้งแต่อย่างน้อยปี ค.ศ. 1294 เดิร์มสแตรงก์เป็นหนึ่งในสามโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประลองเวทไตรภาคี และมีชื่อเสียงในด้านการสอนศาสตร์มืด